Eko-Pomiar: Precyzyjne pomiary hałasu na stanowisku pracy PRACOWNIA AKUSTYCZNO-ŚRODOWISKOWA EKO-POMIAR JACEK SZULCZYK

Eko-Pomiar: Precyzyjne pomiary hałasu na stanowisku pracy


Pracownia Akustyczno – Środowiskowa EKO – POMIAR wykona dla Państwa precyzyjne pomiary hałasu na stanowisku pracy. Pomiar hałasu na stanowisku pracy wykonuje się za pomocą dwóch metod, bezpośredniej lub pośredniej. Pierwsza metoda bezpośrednia polega na ciągłym pomiarze, przez cały okres narażenia pracownika na hałas oraz odczycie uzyskanej wartości bezpośrednio z miernika lub dozymetra. Druga metoda pośrednia, polega na pomiarze hałasu w czasie krótszym niż podlegający ocenie oraz wyliczeniu określonych wielkości akustycznych. Wykonujemy również pomiary hałasu ekranów akustycznych, projektowanie akustyczne, pomiary hałasu komunikacyjnego lub audyt akustyczny.
Pomiary hałasu na stanowisku pracy

PRACOWNIA AKUSTYCZNO-ŚRODOWISKOWA EKO-POMIAR JACEK SZULCZYK
Bogdanowo 11D / 5
64-600Oborniki
wielkopolskie
Tel.: 603770923
WWW: